Moderne kaljeve peći i kamini – www.zidanepeći.at

Vatra, taj Božji dar, prati čovjeka još od vremena kada je bos hodao, pa sve do sadašnjeg modernog života. I ako je centralno grijanje zamjenilo ložista na drva, vatra nije nimalo na fascinaciji izgubila.

Zidane peći u srednjoj Europi imaju stogodišnju tradiciju. One su jedno centralno mjesto okupljanja obitelji. U današnjem vremenu hektike su  jedna oaza odmora. Jedna po današnjim standardima  građena zidana peć nije samo objekt prestiža nego je sve više radi visokih cijena ulja jedna povoljna mogućnost grijanja svoga doma.

 

Zidane peći su poznate za sigurnost u vremenima krize jer rade i kad nestane i ulja i struje!

Moderne kaljeve peći mogu kroz elektronsko zatvaranje zraka sa jako visokim komfortom se izraditi. Zatim se vaš posao oko peći jako smanji i nemorate više čekati dokle sva drva su sagorili da zatvorite zrak.

vrata za kaljevu pec sa velikim staklom

WGS Diplay elektroniku za moderne kaljeve peci za zatvaranje zraka
WGS elektronika za moderne kaljeve peci za zatvaranje zraka